Välkommen till
Upplands Markentreprenader

Din markentreprenör i Stockholm och Uppsala med omnejd

Vi värdesätter ditt förtroende. När du anlitar Upplands Markentreprenader får du som kund en prissättning och budget som du kan lita på, samt en tidsplanering som håller. För oss är alla kunder lika viktiga, stora som små och med en hög servicenivå tillsammans med ett professionellt utförande bygger vi långvariga arbetsrelationer.

Kontakta oss idagReferensobjekt

Våra tjänster

När du anlitar oss på Upplands Markentreprenader kan du känna dig trygg. Vi lägger stort värde i att arbeta proffesionellt och kostnadseffektivt och känner stor yrkesstolthet och passion för de projekt vi åtar oss. Förtroende, service, miljö och kvalitet är de ledord vi följer för att ge dig som kund bästa slutresultat.

Läs om våra tjänster

En bättre miljö för människor i vårt samhälle

Vår vision är att skapa en bättre miljö i harmoni med naturen, och därigenom uppnå ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i samhället.

Vi strävar mot en hållbar framtid genom att aktivt bidra till den gröna omställningen.

Vi fokuserar på att möta växande klimatanpassningsbehov, att förstärka samhällets motståndskraft mot extremväder och översvämningar genom dammbyggen, infrastrukturförstärkning, hållbara inspirerande utemiljöer, med målet att uppnå klimatneutralitet inom byggsektorn

Nyheter

Här nedan kan du ta del av vad som händer hos oss på Upplands Markentreprenader, allt från pågående projekt till vad som händer i utvecklingen på företaget. Du kan alltid kontakta oss på info@umeab.se om du har några frågor angående projekten.

Vår vision

När du anlitar oss på Upplands Markentreprenader kan du känna dig trygg. Vi lägger stort värde i att arbeta proffesionellt och kostnadseffektivt och känner stor yrkesstolthet och passion för de projekt vi åtar oss. Förtroende, service, miljö och kvalitet är de ledord vi följer för att ge dig som kund bästa slutresultat.

Läs mer om UMEAB

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 93 Uppsala
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se