Bärby Ungdomshem

Grundläggnig, VA, sanering, finplanering. Grundläggning för ny huskropp på 2 200m². Nya avloppsledningar. Sanering av förorenade massor som
påträffades i marken under schaktningsarbeten. Schakter för nya el och datastråk. Finplanering av berörda ytor. Dagvattendamm

Beställare
Namn: Specialfastigheter/ Veidekke Entreprenad Uppsala
Projektledare: Anneli Kiander
Telefon:

Byggledare:
Namn: Roland Leo
Mobil: 010-722 69 46
E-post: roland.leo@wspgroup.se

Tider
Arbetet påbörjades år jun-15 och pågick till maj-17

Entreprenadform
Underentreprenad

Entreprenadsumma
Slutkostnaden för detta projekt: 14 700 000:-

Organisation UMEAB
Arbetschef: Martin Arnesson
Platschef: Martin Arnesson

 

Bärby Ungdomshem

Bärby Ungdomshem

Upplands Markentreprenader
Telefon: 070-793 76 50
E-post: info@umeab.se

Stockholm
Västberga allé 60
126 75 Stockholm

Uppsala
Axel Johanssons gata 4
754 50 Uppsala