Dagvattendamm

Uppförande av dagvattendamm, för lokalt omhändertagande av dagvatten. En rejäl ansiktslyftning, för både utseende och funktion. Från en igenvuxen damm till en vacker speglande sjö.

Dagvattendamm

Dagvattendamm

Upplands Markentreprenader
Telefon: 070-793 76 50
E-post: info@umeab.se

Stockholm
Västberga allé 60
126 75 Stockholm

Uppsala
Axel Johanssons gata 4
754 50 Uppsala