Faktureringsrutiner

Vi skannar våra fakturor. För att kunna behandla fakturorna elektroniskt måste de alltid vara märkta med en kodsträng som ni ska få i samband med beställning bestående av ett kontonummer (fyra siffror) samt ett projektnummer (fem siffror) plus 01 (kontraktsarbeten) eller 70 (ändrings och tilläggsarbeten), ex XXXX –XXXXX01 eller XXXX-XXXXX70.

Kodsträngen skall skrivas i fältet ”Er referens” eller i annat överenskommet fält. Om märkning saknas kommer fakturan att returneras. Kontakta då den som gjort beställning för att få rätt projekt- och kontonummer.

Alla fakturor (med eventuellt tillhörande följesedlar) skickas till:

Upplands Markentreprenader AB
126 75 Stockholm
E-faktura
Vi arbetar för närvarande med att övergå från skanning till e-faktura för våra leverantörer. Vi med Svefaktura och i samarbete med Basware.

Inledningsvis kommer vi att prioritera leverantörer som inte har bilagor till sina fakturor när vi övergår. Vi har vidare ett samarbete med Avancera som kommer att för vår räkning ska lotsa leverantörer in i vårt system för elektronisk fakturahantering.

Vill du veta mer om e-faktura till Upplands Markentreprenader, så kontakta vår ekonomiavdelning.
Omvänd skatteskyldighet nom byggsektorn
From 2007-07-01 gäller nya regler avseende momsen inom byggsektorn. Enligt nya regler är det köparen som är skatteskyldig för momsen för vissa typer av tjänster. Det är köparen och inte säljaren som skall redovisa och betala momsen.

Om ert företag levererar någon eller några av nedanstående tjänster till Upplands Markentreprenader AB skall fakturan ställas utan moms och hänvisas till att ”omvänd skatteskyldighet inom byggsektorn gäller”. Detta skall framgå på fakturan. På fakturan skall även säljarens och köparens momsregistreringsnummer framgå. Fakturor avseende dessa tjänster som ej uppfyller dessa krav kommer att returneras utan åtgärd.

Tjänster som omfattas av ”omvända momsen”:

– Mark- och grundarbeten
– Bygg- och anläggningsarbeten
– Bygginstallationer
– Slutbehandling av byggnader
– Byggstädning
– Uthyrning av bygg och anläggningsmaskiner med förare och uthyrning av personal till tjänster som anges ovan

Momsregistreringsnummer (VAT-nbr):

Upplands Markentreprenader AB: SE556963438801 (Stockholm)

För mer information om omvänd skattskyldighet i byggsektorn, se Skatteverket >>

Upplands Markentreprenader
Telefon: 070-793 76 50
E-post: info@umeab.se

Stockholm
Västberga allé 60
126 75 Stockholm

Uppsala
Axel Johanssons gata 4
754 50 Uppsala