FSK Milot – Marksanering av tungmetaller

Referensobjekt: Marksanering
Beställare: Sundbybergs stad
Läge: Ursvik Sundbyberg

Fsk Milot´s utemiljö behövde bitvis saneras från tungmetaller då det tidigare varit ett militärt övningsfält. Saneringen utfördes genom att skrapa av 10-50 cm av ytlagret och sedan efter nya provtagningar så man såg att markens halter låg under Naturvårdsverkets tillåtna gränser så återställdes marken. Då det mesta vi tog bort var Mo så återställde vi med ny Mosand för att den ursprungliga Faunan ska ha chans att återetablera sig, det blev även en balansbana av stenarna vi plockade upp under arbetets gång.

Beställare: Sundbybergs stad • Projektledare beställare: Torkel Persson • Projektledare Umeab: Martin Arnesson • Projektets utförande tid: maj, juni 2015 • Bearbetad yta: 1000m² • Projekt kostnad: 1 miljon

Upplands Markentreprenader
Telefon: 070-793 76 50
E-post: info@umeab.se

Stockholm
Västberga allé 60
126 75 Stockholm

Uppsala
Axel Johanssons gata 4
754 50 Uppsala