Lastkaj Frihamnen

Referensobjekt: Betong/smide
Beställare: Stockholms Hamnar
Läge: Magasin 6, Frihamnen

Utfört arbete: Rivning av befintliga ramp, asfalt och installationer för att därefter uppföra två nya lastkajer, ramp och trappor. Den stora lastkajen förses med ett lyftbord för att underlätta i och urlastning av lastbilar. Den stora lastkajen byggs även in för att skydda mot väder och insyn.

Lastkaj Frihamnen

Enter your Description

Lastkaj Frihamnen

Enter your Description

Lastkaj Frihamnen

Enter your Description

Lastkaj Frihamnen

Enter your Description

Lastkaj Frihamnen

Enter your Description

Lastkaj Frihamnen

Enter your Description

Lastkaj Frihamnen

Enter your Description

Lastkaj Frihamnen

Enter your Description

Upplands Markentreprenader
Telefon: 070-793 76 50
E-post: info@umeab.se

Stockholm
Västberga allé 60
126 75 Stockholm

Uppsala
Axel Johanssons gata 4
754 50 Uppsala