Färdigställande av Sandborgs kapell

03 okt 2020

Nu är markentreprenaden av Sandborgs kapell färdigställd. Besiktningen gick igenom utan anmärkning och både vi och kunden är väldigt nöjda med resultatet. Vi inrättade en ny gårdsplan, anpassningar för rörelsehindrade samt parkeringsytor och planteringar.

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 070-793 76 50
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 94 Uppsala
Sverige

Tel: 070-793 76 50
Epost: info@umeab.se