BKMA-certifiering 2024

15 jan 2024

Vi på Upplands Markentreprenader är stolta över att meddela att vi nu är certifierade enligt BKMA (Byggföretagens Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöledningssystem), byggbranschens motsvarighet till ISO 9001/18001/45001. Denna certifiering är ett bevis på vårt engagemang för högsta kvalitetsstandard, miljöhänsyn och säkerhet på arbetsplatsen.

Vår certifieringsresa började sommaren 2023 med interna diskussioner och insamling av material. Under hösten gick vi igenom certifieringsreglerna och byggde strukturer med hjälp av en konsult och egen personal. I december fastställde vi våra styr- och stöddokument och implementerade nya rutiner, arbetssätt och dokument.

Med denna certifiering ser vi fram emot att knyta nya band med offentliga beställare och delta i större upphandlingar och projekt i samarbete med etablerade aktörer. BKMA-certifieringen säkerställer att vi systematiskt arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö genom etablerade rutiner, noggrann dokumentation och regelbunden uppföljning och kontroll.

Denna milstolpe markerar vår fortsatta strävan mot framgång och medvetet ledarskap inom byggindustrin. Vi välkomnar nya samarbeten och ser fram emot att bidra till fler framgångsrika projekt. Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan samarbeta i era kommande projekt.

Upplands Markentreprenad - Nyhet - BKMA- Certifierade - Tidslinje