Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om trafiksäkerhet för barn.

02 jan 2024

Trafikkalendern är Sveriges största läromedel om trafiksäkerhet för barn.
I 33 år har vi inspirerat skolor att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling. Trafiksäkerhet, miljö, och hälsa är ämnen som genomsyrar hela materialet. Engagemanget från kommuner, lokala företag och organisationer möjliggör att materialet kan tillhandahållas kostnadsfritt. De bidrar också till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljöer genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder.

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 93 Uppsala
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se