UMEAB lägger grund för utbildning

04 jul 2021

Vi har fått i uppdrag att utföra mark och betongarbeten på Bäckahagens skola, sprängningen pågår för fullt och snart kan vi börja bygga oss uppåt.

Vår beställare är Heving & Hägglund AB och skolan beräknas vara klar för inflytt sista mars 2022.

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 93 Uppsala
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se