UMEAB tecknar avtal som medlemsföretag i Byggbranschens säkerhetspark

07 maj 2021

Byggbranschens säkerhetspark drivs av en ekonomisk förening, som formellt bildades våren 2019, där medlemmarna beslutar om inriktning, utveckling och framtid. Konceptet kommer från Finland, där man idag har tre säkerhetsparker, och i Sverige byggde vi upp vår branschgemensamma Säkerhetspark med invigning oktober 2019. 

Säkerhetsparken är idag en anläggning på 15000 m2 där människor som arbetar i byggprocessen ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Vi ökar förståelsen för hur beteenden påverkar de beslut som fattas på arbetsplatsen, individuellt och i grupp. Vi rekommenderar även beställare och BAS-P att gå utbildningen då mycket kan undvikas redan i projektens tidiga skeden.

Riskuppfattning är individuell. Vi påverkas av erfarenheter. Genom att reflektera över beteenden i uppbyggda stationer och scenarion skapar man en god insikt över det egna beteendet. I grupp tränar vi upp vår helhetssyn, självinsikt och förmåga att lösa problem, samarbeta och övertyga andra.

Föreningen Byggbranschens säkerhetspark Kolsta ekonomisk förening är ett initiativ taget av Byggföretagen och branschens aktörer. Vi uppmuntrar alla bolag i processen att bli medlemmar. https://sakerhetspark.se/

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 070-793 76 50
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 94 Uppsala
Sverige

Tel: 070-793 76 50
Epost: info@umeab.se