Upplands Markentreprenader har en ny VD

07 dec 2023

”Jag kan idag med glädje meddela att processen att få tag på en ny VD till Upplands Markentreprenader är i hamn. Valet har fallit på Märit Olofsson Nääs som närmast kommer som Mark och exploateringschef på Sigtuna kommun. Märit är civilingenjör Väg och Vatten (KTH), har en gedigen projekt- och ledarerfarenhet från både bygg och beställarsida (bl a Ikano och NCC), bor i Bro med sina två tjejer och har elitbakgrund inom hästsport. Jag är övertygad om att Märit kompletterar ”Upplands” gedigna kompetens på ett utmärkt sätt, kan bidra med nya kundingångar och med sitt ledarskap blir en tillgång till både ”Upplands” och Infreas utveckling.

Märit tillträder senast 1 Mars 

Martin Reinholdsson
VD och Koncernchef INFREA”

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 93 Uppsala
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se