Upplands Markentreprenader registrerat varumärke

17 aug 2021
Upplands Markentreprenader är nu ett registrerat varumärke hos patent och registreringsverket.

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 070-793 76 50
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 94 Uppsala
Sverige

Tel: 070-793 76 50
Epost: info@umeab.se