Upplands Markentreprenader söker en ny VD

05 okt 2023

Upplands Markentreprenader är en helhetsleverantör för mark- och anläggningsprojekt. Vi ser till att alltid leverera en kvalitetsprodukt till utsatt tid. Våra kunder är kommuner, fastighetsbolag, förvaltare och byggföretag. Visionen på Upplands Markentreprenader är att utveckla och skapa en bättre miljö för människor i vårt samhälle i samklang med naturen. Vi lägger stort värde i att arbeta professionellt och kostnadseffektivt, vi känner stor yrkesstolthet och passion för de projekt vi åtar oss. Förtroende, service, miljö och kvalitet är de ledord vi följer för att ge dig som kund bästa slutresultat. Idag omsätter man ca. 100 mkr och är 15 anställda. Bolaget är en del av INFREA koncernen. https://infrea.se/

Infrea är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar Infrea totalt 15 dotterbolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. Organisationen är decentraliserad med ett tydligt resultatansvar för dotterbolagens VD:ar. Infrea omsätter ca 2 miljarder SEK och har totalt ca 530 medarbetare. Verksamheten är projektbaserad där prissättning, leveranseffektivitet och finansiell uppföljning är centrala för att uppnå lönsamhet.

Då nuvarande VD ska övergå till andra utmaningar söker vi nu en:

AFFÄRSORIENTERAD OCH OPERATIV VD

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVARSOMRÅDEN

Som VD har du fullt resultatansvar, uppfyllande av kortsiktiga mål samt långsiktig utveckling. Du är ytterst ansvarig för att medarbetare arbetar i enlighet med riktlinjer och policyer samt förväntas även bidra till att kontinuerligt utveckla och förbättra dessa. Du förväntas säkerställa lönsamhet genom att skapa kundvärde i projekten, leverera rätt kvalitet, goda tekniska lösningar samt effektivitet i produktion och framdrift. Goda kundrelationer och kompetens är centralt för att uppnå lönsamhet.

Du ska upprätthålla goda kundrelationer samt bearbeta relevant marknad för utveckling av kunderbjudandet och affärer samtidigt som du bibehåller Upplands Markentreprenaders fina varumärke och låta det genomsyra hela verksamheten. Ansvar för att bolaget har en effektiv organisation med välfungerande processer som är anpassade efter rådande marknad, kundernas efterfrågan och projekt. Du skall dessutom ansvara för framtagande och genomförande av bolagets långsiktiga strategi. Samarbeten med andra bolag i Infrea koncernen är en kan ge möjligheter och är önskvärt.

BAKGRUND OCH ERFARENHETER

Minst gymnasieingenjörsexamen och relevant förvärvad arbetslivserfarenhet inom mark- och anläggningsentreprenad. Gedigen erfarenhet av mark- och anläggningsentreprenader eller annan närliggande verksamhet såsom infrastruktur. Goda kunskaper om gällande regelverk (AB, ABT, AMA mm). Erfarenhet av att ha arbetat som chef och ledare i mellanstora/stora produktionsinriktade entreprenadverksamheter. Meriterande med erfarenhet av att ha arbetat som Arbetsledare, Platschef och Arbetschef inom mark- och anläggningsentreprenader.

PERSONLIGA EGENSKAPER

En prestigelös, jordnära och kundorienterad teamworker som ser möjligheter i både andras och egna idéer. Affärsmässig, kostnadsmedveten och entreprenöriell. Trygg och stabil som ledare. God kommunikatör som är tydlig, lyhörd, positiv och engagerar, samt lätt skapar och bibehåller relationer med medarbetare, kunder och andra intressenter. Bekväm med att fatta både lätta och svåra beslut samt kommunicera dessa i organisationen.