Affärsidé

Upplands Markentreprenader är en ansvarsfull, engagerad och konkurrenskraftig helhetsleverantör för mark- och anläggningsprojekt. Våra kunder är framför allt stat, regioner, kommuner och företag.

Vi levererar en kvalitetsprodukt, med fokus på detaljerna, till utsatt tid.

Stort fokus läggs på god planering och riskbedömningar, hållbarhet, resurser och god arbetsmiljö. Tillsammans med våra beställare vill vi skapa bättre samhällsmiljöer i samklang med naturen.

Med ledorden kompetens, erfarenhet, utveckling och innovation, noggrannhet, trygghet, förtroende, god kommunikation och service bygger vi affärsrelationer som varar.

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 93 Uppsala
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se