För leverantörer

Faktureringsrutiner

Till dig som är leverantör till Upplands Markentreprenader
Från och med 2020-11-01 byter vi fakturaadress och ber er att skicka fakturor till oss enligt nedanstående instruktion.
För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor ber vi er i fortsättningen skicka fakturor i elektroniskt format. Med denna förändring får vi en mer effektiv och säker process, både för er som leverantör och för oss som kund.
Ni har nu tre alternativ för att skicka era fakturor. Vi vill i första hand att ni skickar E-faktura, i andra hand PDF-faktura och i tredje hand tar vi även emot pappersfaktura.

1. E-faktura (Ej EDI)
För elektroniska fakturor, såsom t. ex. Svefaktura, ber vi Er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt följande information.

BolagVan-operatörIDnr E-fakturaIDnr PEPPOL-faktura
Upplands Markentreprenader ABScancloud AB (Addett)556963-43880007:5569634388

2. PDF-faktura
PDF-fakturor mejlas till: upplands.markentreprenader@pdf.scancloud.se
• En faktura per PDF-fil
• Skicka originalfakturor (manuellt skannad/kopierad PDF accepteras ej)

OBS! Endast fakturor skall skickas till denna adress.

3. Pappersfakturor
Pappersfakturor skickas till nedanstående adress:
Upplands Markentreprenader AB
FE 7209-4388 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

Under en övergångsperiod kommer vi ha eftersändning från vår tidigare fakturaadress. Därefter kommer fakturor som postas/mejlas till vår tidigare fakturaadress att återsändas.

Påminnelser etc mejlas alltid till: ekonomi@umeab.se

Krav på fakturainformation

Fakturor som saknar någon av nedanstående punkter kommer att returneras till er med begäran om ny faktura.

Leverantörsuppgifter

• Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
• Fullständiga juridiska namn
• Fullständiga adress
• Organisationsnummer
• Momsregistreringsnummer
• Kontaktuppgifter
• Bankgiro/Plusgiro/eventuellt bankkontonummer eller SWIFT och IBAN
• Uppgift om F-skatt

Fakturauppgifter
• Fakturanummer
• Fakturadatum
• Betalningsvillkor
• Förfallodatum (30 dagar om inget annat överenskommits)

Mottagaruppgifter
• Fullständiga juridiska namn
• Adress
• Vid omvänd skattskyldighet mottagarens momsregistreringsnummer och texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”
• Beställarens namn
• Projektnumret består av 5 (fem) siffror plus 01 (kontraktsarbeten) eller 70 (ändrings- och tilläggsarbeten), t ex xxxxx01 eller xxxxx70.
• Projektnumret ska skrivas i fältet ”Er referens”
• Beskrivning som tydligt anger vad varan eller tjänsten avser
• Finns det hänvisningar till andra dokument på fakturan ska dessa bifogas
• Fakturans momsbelopp och gällande momssats
• Totalt fakturabelopp

Övrigt
• Samlingsfakturor, blandade fakturor med både omvänd moms och momspliktig försäljning samt fakturor med olika projektnummer kan ej hanteras
• Faktureringsavgifter och andra dylika avgifter ska inte utgå

Projektnummer
• En faktura ska alltid innehålla en referens i form av ett projektnummer som tydligt ska framgå av fakturan.
• Beställaren upplyser leverantören om projektnummer vid beställningstillfället.
• Projektnumret består av 5 (fem) siffror plus 01 (kontraktsarbeten) eller 70 (ändrings- och tilläggsarbeten), t ex xxxxx01 eller xxxxx70.
• Projektnumret ska skrivas i fältet ”Er referens”

Räntor eller övriga kostnader baserade på brister av ovanstående kriterier accepteras inte. Betalningspåminnelser hanteras alltid, men om ovanstående kriterier inte är uppfyllda, accepteras inte eventuella påminnelseavgifter och dylikt.

Vårt momsregistreringsnummer
SE556963438801

Särskilt om…
Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn
I enlighet med 1 kap 2§ p 4 b mervärdesskattelagen omfattas Upplands Markentreprenader av den omvända skattskyldigheten vid inköp av byggtjänster.
Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om vilka tjänster som omfattas.

SKV 4820
Samtliga underentreprenörer som levererar byggtjänster ska vid första faktureringstillfället lämna in en aktuell SKV 4820 till Upplands Markentreprenader.
Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om SKV 4820.

ID06
Alla som vistas på någon av Upplands Markentreprenaders arbetsplatser ska bära sitt ID06-kort synligt.
Läs mer om ID06 på www.id06.se/allmanna_bestammelser.

Överlåtelse av faktura/factoring
Vi godtar inte fakturering över factoringbolag, eventuell avvikelse från detta ska i sådana fall förhandlas med arbetschef och ekonomichef samt avtalas skriftligt innan fakturering.

Hur kommer jag igång?

Om ni behöver hjälp eller har frågor gällande elektronisk fakturering, eller om ni inte kan skicka fakturor enligt något av ovanstående elektroniska alternativ så kontaktar ni vår avtalspartner Scancloud AB via e-post till: edi-relations@scancloud.se

Tekniska frågor ställes till Scancloud Support på e-post: edisupport@scancloud.se

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 070-793 76 50
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 94 Uppsala
Sverige

Tel: 070-793 76 50
Epost: info@umeab.se