Upplands Markentreprenader - För leverantörer

För leverantörer

Företagsuppgifter

Vänligen kontrollera att ni registrerar följande uppgifter:

Företagsnamn: Upplands Markentreprenader AB
Organisationsnummer: 556963-4388

E-postfaktura

I första hand ser vi att fakturor skickas som e-faktura men om det inte är möjligt så kan fakturorna skickas via e-post. Om det finns någon bilaga eller följesedel till fakturan så måste den vara i samma .PDF-fil som själva fakturan. Observera att det ska vara en faktura per .PDF-fil. E-postfakturor skickas till följande e-postadress:

E-post för fakturautskick: faktura@umeab.se

De mejl som skickas till ovanstående adress kan vi inte läsa eller svara på frågor från. Mejladressen används uteslutande för mottagande av fakturor i .PDF-format. Vänligen skicka inga andra utskick eller dokument till den adressen.

E-faktura

Upplands Markentreprenader AB tar helst emot fakturor som e-fakturor. För en sammankoppling så används följande uppgifter:

Organisationsnummer: 556963-4388
Peppol-identifierare: 0007:5569634388
VAN-operatör: Scancloud
E-postadress för e-faktura: edi@s-ekonomi.se

Det behövs inget GLN-nummer för en sammankoppling med vårt affärssystem, men om ert affärssystem kräver det kan ovanstående organisationsnummer anges. Om ert system kräver ett 13-siffrigt GLN-nummer ber vi er istället att skicka e-postfakturor eller, om inget annat alternativ finns, att skicka fakturor via post.

Kontakta S-ekonomi AB för assistans kring hur man ställer in och skickar e-fakturor på mejl: info@s-ekonomi.se, eller telefon: 018-124473

Postala utskick

Även om era fakturor kan skickas som e-faktura eller som e-postfaktura så behöver nedanstående två postadresser finnas registrerade. Dessa adresser är inte leveransadresser för produkter eller reklam, de är enbart till för aviseringar, fakturor och påminnelser. Om ert system enbart har en faktureringsadress och en leveransadress så ber vi er använda den andra (B) adressen som fakturaadress och ignorera den första (A) adressen. Första fakturaadressen (A) används enbart för fakturor och den andra fakturaadressen (B) används för övriga postala utskick som inte avser produktutskick. Observera att fakturaadress (A) måste anges på själva fakturan, det räcker alltså inte med att det står skrivet på kuvertet.

(A) Fakturaadress för pappersfakturor:
Upplands Markentreprenader AB
c/o S-ekonomi AB
Sylveniusgatan 2
754 50 Uppsala

Fakturadatum

Fakturor som skickas till Upplands Markentreprenader AB ankomma till oss senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Om en faktura har skickats senare än tio dagar från fakturadatum så måste en ny faktura ställas ut med rätt fakturadatum. Vi emotser den nya fakturan samt en kreditfaktura på den ursprungliga fakturan. Vi kommer att kontakta er om vi framledes tar emot en faktura långt efter fakturadatum.

Betalningsvillkor

Om inget annat skriftligen har avtalats så ska samtliga fakturor ha 30 dagars betalningsvillkor.