Informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhet och konfidentialitet

Vårt åtagande:
Upplands Markentreprenader är engagerade i att skydda integriteten, konfidentialitet och korrekt hantering av all information som vi hanterar.
Vi förstår vikten av att skydda känslig och konfidentiell information som vi kommer i kontakt med genom våra uppdrag.

Sekretess och konfidentialitet:
Vi skyddar konfidentiell information från obehörig tillgång.
Sekretess är en grundpelare i alla våra kontrakt.
Alla medarbetare och partners utbildas regelbundet för att upprätthålla konfidentialitet.

Dokumenthantering och informationssäkerhet:
Vi använder säkra system för hantering och lagring av konfidentiella dokument.
Åtkomst till känslig information är strikt kontrollerad.
Säkerhetsstandarderna stärks kontinuerligt, med regelbundna uppdateringar och granskningar.

Klassning av hanterade dokument:
Dokument klassificeras noggrant baserat på konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.
Vi använder en tre-nivåers klassningsmodell för att effektivt skydda information i byggprocessen.

Transparens och kommunikation:
Vi värdesätter öppenhet och håller regelbunden kommunikation med våra kunder om våra säkerhetsrutiner.

Sammanfattning
Vårt primära mål är att alltid skydda och hantera känslig information med största omsorg.

Denna policy är i överensstämmelse med gällande lagar och genomgår regelbunden översyn för att säkerställa relevans och effektivitet.

4.6.1 Policy informationssäkerhet och konfidentialitet

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 93 Uppsala
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se