KMA Policy

Vi ska tillsammans med våra beställare verka för en produktion som ständigt strävar efter en förbättring av kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitet

Med kompetent och välutbildad personal säkerställer vi en hög kvalitet på alla arbeten vi utför för att säkerställa kundens önskemål och krav. Vi ska med vår kvalitetspolicy som guide alltid uppfylla eller överträffa våra kunders förväntan. Vi tar oss an att utföra uppdrag inom givna tidsramar och tar ett totalt ansvar för entreprenaden och dess slutresultat. För varje enskilt projekt upprättas en utförlig projektplan, kontrollplan samt egenkontroller. Vi arbetar enligt kvalitetssystemet ISO9001.

Miljöpolicy

Upplands Markentreprenaders mål är att ständigt nyttja våra naturresurser på ett effektivt och miljövänligt sätt. Vi ser till att alltid, i största möjliga mån, minimera transporter, återvinna material på plats och använda miljövänligt och hållbart material. Allt material som inte ingår i det naturliga kretsloppet ser vi till att använda och sprida i minsta möjliga utsträckning.

Alla maskiner, tjänster och inköp ska vara så miljövänliga som möjligt och vi arbetar även aktivt för att våra leverantörer ska utveckla sitt miljöarbete. Vi följer alltid de lagar, föreskrifter, krav och normer som ställs på oss som markentreprenör. Vi arbetar enligt miljösystemet ISO14001.

Arbetsmiljö

Vi vill att vår personal ska trivas, må bra och vara friska från skador och sjukdomar för att kunna leverera tjänster enligt vår höga kravställning. Vi arbetar aktivt med att förebygga olyckor och skador genom utbildning, skyddsronder och väl genomarbetade arbetsmiljöplaner för våra olika uppdrag. Med tekniska hjälpmedel, maskiner och kreativitet skapar vi en trygg och säker arbetsplats för våra anställda. Vi ser även till att alltid ha en öppen dialog på företaget där personalen alltid hålls informerad om nya projekt för att öka engagemanget för arbetet och öka trivseln.

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 070-793 76 50
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 94 Uppsala
Sverige

Tel: 070-793 76 50
Epost: info@umeab.se