Organisation

Styrelse

Jan Hägglund(styrelseordförande)
Peter Svensson
Martin Arnesson

Ekonomi/Administration

Eva Åhlin(Ekonomichef)
Ekonomiassistenter 3st

Arbetschefgrupp

Martin Arnesson(Arbetschef)
Platschefer 4st
Kalkyl
Kollektivanställda ca 10st
Förråd

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 070-793 76 50
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 94 Uppsala
Sverige

Tel: 070-793 76 50
Epost: info@umeab.se