Värdegrund

Vi på Upplands Markentreprenader tror på en stark och inkluderande företagskultur. Tillsammans arbetar vi med stor delaktighet och strävar alltid efter engagerade samarbeten.

Våra ledare är lyhörda och erfarna, uppmuntrar och bekräftar våra medarbetare och värderar alla lika i organisationen.

Vi är en schysst byggare med kollektivavtal, efterlevnad av lagar och säkerhetsfokus, som främjar hållbarhet och samarbete för en säker och sund arbetsmiljö.

Vi investerar i vår personals utbildning och utveckling för att uppfylla deras individuella behov. Vi strävar ständigt efter att förbättra oss inom miljö, energi och resursanvändning.

Hållbarhet är en central del av vårt arbete. Vi är stolta över vårt arbete och delar värderingar med vår ägare Infrea koncernen, Byggföretagen och branschorganisationer som Schysst Byggare, Rättvist byggande.

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 93 Uppsala
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se