Vision

Upplands Markentreprenaders vision är att skapa en bättre miljö i harmoni med naturen, och därigenom uppnå ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i samhället.

Vi strävar mot en hållbar framtid genom att aktivt bidra till den gröna omställningen.

Vi fokuserar på att möta växande klimatanpassningsbehov, att förstärka samhällets motståndskraft mot extremväder och översvämningar genom dammbyggen, infrastrukturförstärkning, hållbara inspirerande utemiljöer, med målet att uppnå klimatneutralitet inom byggsektorn

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 93 Uppsala
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se