Barkarby station

Uppdragsgivare: Heving & Hägglund
Tidsperiod: 2017-2018
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Projektkostnad: 10.400.000 SEK
Ladda ner referensblad

Anslutning till Barkarbycentrum från nybyggd station med parkeringsplatser, cykel och gångstråk samt anslutning av ny gångtunnel under spåren.

Projektet startas med att riva befintlig gångtunnel från befintlig byggnad som skall bevaras till nyanlagd spårbank. Fyllning av befintlig gångtunnel, del som är kvarvarande under nya spår, med kross.

Uppförande av ny parkeringsyta med nya brunnar, oljeavskiljare samt anslutning och omförläggning av delar i befintligt dagvattensystem. Parkeringsplats uppförs med yta av asfalt, betongkantstenar omgärdar plantering och gräsytor. Gångstråk från parkering leds till nya anpassade övergångställen och intilliggande gc-väg.

Nytt gång- och cykelstråk längs nybyggd järnväg ansluts i båda ändar till befintliga stråk.

Nytt varuintag till befintlig butik anläggs genom befintlig gräsyta.

Ny gångtunnel under järnväg förlängs med trapp i granit.

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 070-793 76 50
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 94 Uppsala
Sverige

Tel: 070-793 76 50
Epost: info@umeab.se