Blågröna Stråket

Uppdragsgivare: Sollentuna Kommun
Tidsperiod: 2018-2020
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Projektkostnad: 31.000.000 SEK
Ladda ner referensblad

Blågröna Stråket är en nybyggnation av grönstråk för att förbinda två naturreservat i Väsjöområdet, Sollentuna.

Stråket innehåller naturmark och dammar för att främja den biologiska mångfalden utöver att skapa vackra vyer för besökarna när de promenerar genom parken på gångvägar och över broar.

I den södra delen av parken finner ni ett trivsamt uterum att samlas i med utsikt över Väsjön.

Projektet har bland annat innefattat sanering av mark, omledning av det befintliga vattendraget Snuggabäcken, urgrävning och uppbyggnad av dammar och dämmen, anläggning av gångvägar, byggnation av träbroar, stensättning, plantering, rörförläggning och gjutning av trapp upp till Frestavägen.

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 93 Uppsala
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se