LSS Eternellen, Sollentuna

Uppdragsgivare: Consto Öst AB
Tidsperiod: 2018-2019
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Projektkostnad: 3.300.000 SEK
Ladda ner referensblad

Nybyggnation av av LSS-boende med fem lägenheter, uppföres enligt miljöbyggnad brons.

Arbetet startas med sanering av tomten samt återfyllning med rena massor, schakt och förläggning VA och kanalisation från tomtgräns, grundläggningsarbeten och en träskärm som avgränsning mot granne.

Efter färdig byggt hus anläggs tomten med asfalterad parkering kantad av mur och trappa i granit, plattbelagd gång in mot hus, uteplats av trätrall, planteringar bestående av träd och buskar samt gräsmatta av färdig torv. I tomtgräns ut mot gata uppföres stängsel med grindar.

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 070-793 76 50
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 94 Uppsala
Sverige

Tel: 070-793 76 50
Epost: info@umeab.se