Säby Gårdscafé

Uppdragsgivare: Heving & Hägglund
Tidsperiod: 2019
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Projektkostnad: 700.000 SEK
Ladda ner referensblad

På framsidan av den K-märkta byggnaden där Säby Gårdskafé ligger utförde vi under 2019 ett arbete med att riva en tidigare betongplattyta vid caféets entre och en grusyta där uteserveringen idag ligger.

Ny grusyta anlades och en fris av storgatsten lades i ytterkanterna för att avskilja grusytan från utanförliggande ytskikt. Här har vi även gjutit en hissgrop och upprättat en låg mur av timmer.

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 93 Uppsala
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se