S:t Eriks Kyrka

Uppdragsgivare: Svenska kyrkan, Sollentuna Församling
Tidsperiod: 2017
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Projektkostnad: 8.500.000 SEK
Ladda ner referensblad

St Eriks kyrka ligger högst upp på Stockholmsåsen, nära Sollentuna centrum, med utsikt över Edsviken. Omgivningen består av villakvarter. Kyrkan invigdes 1930 och har aldrig tidigare haft begravningsplats.

Vi har åt Svenska kyrkan utfört markarbeten som ger S:t Eriks kyrka möjlighet till begravningsverksamhet, delvis för att möta det växande behovet av gravplatser och för att öka antalet besökare till kyrkan.

Vi har planerat om större delen av kyrkogården för att tillgänglighetsanpassa den, genom att justera större delen av markhöjderna. Gångytorna är förlagda med granithällar

Utanför den befintliga entrén till kyrkan har vi renoverat smågatstensytan, demonterat stenen och återsatt den i exakt lika mönster

Askgravlunden är kantad av granit sten, samt ett granit podie för namnbrickor, en lugnande vattenporlande granitränna med ett kort vattenfall

Vi har uppfört en halvcirkelformad kallstensmur med sitt-möjlighet för inre meditation, vi har även uppfört en hammock som vid nyttjandet ger en otroligt avkopplande vy över Edsviken Planteringsytor med buskar och perenner har uppförts med bevattningssystem.

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 93 Uppsala
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se