Ulvsunda slott

Uppdragsgivare: Ulvsunda slott AB/Manor house AB
Tidsperiod: 2019
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Projektkostnad: 3.900.000 SEK
Ladda ner referensblad

Ny körbro över Johannesfredsån i anslutning till Ulvsunda slott, för lastbilstransporter till slottets varumottagning, samt  en provisorisk väg från korsningen Margaretelundsvägen/Ulvsundavägen, längs Ulvsundavägen för byggtrafik genom slottsparken.

I entreprenaden ingick betongarbeten för fundament och stödmurar, samt anlägga nya angöringsvägar till bron, och en vändplan för lastbilar på slottets sida av ån.

För att kunna utföra brofundament krävdes demontering av befintlig kallmur, samt återmontering av mur med anslutning mot nytt betongfundament. Pålning och spontning utfördes för brokonstruktion

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 93 Uppsala
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se