Bagartorpsskolan

Projektet Bagartorpsskolan

Finplaneringsarbeten samt arbeten för dagvattenhantering av skolgård runt nybyggd gymnastiksal och matsal.

Viss rivning och demontering av kvarvarande ytskikt och utrustning

Entrén till gymnastiksalen förses med trappa och ramp med L-stöd för att ta upp den höjdskillnaden.
Gångstråk och uteplats till matsal förläggs med marksten i mönster, övriga körbara ytor asfalteras, stor cykelparkering anordnas mot anslutande gc-väg.
Planteringsytor för träd, buskar och klätterväxter utförs för att kunna ta hand om dagvatten, lekytor förses med stenmjöl.

KONTAKTA OSS FÖR EN OFFERT
Uppdragsgivare

ZENGUN AB

Tidsperiod

2020-2021

Entreprenadform

Totalentreprenad

Projektkostnad

7300000

Ladda ned

Referensblad

Vi är stolta över att ha genomfört en rad framstående projekt som visar vår kompetens och erfarenhet. Våra projekt sträcker sig över olika områden och omfattar allt från schaktarbeten och finplanering till byggnation av vägar och parklandskap. Här är några exempel på våra tidigare projekt:

Se alla referensprojekt