Banslättskolan

Projektet Banslättskolan

Nybyggnation av skolbyggnad som integreras till befintlig skolbyggnad.

Projektet påbörjas med grundläggning där vi utöver schakt och dräneringslager ansvarar för RD-pålar samt bergschakt som i det här projektet utfördes med Darda. Anslutning av ny media till huset då den nya huskroppen fick egna serviser. Huset utförs som souterräng, på de platsbyggda källarväggarna utförde vi tätskikt i skarvar och anslutning mot grundsula innan vi monterar Isodrän samt motfyller väggen.

Efter färdigbyggt hus har vi utfört finplanering mot huset samt anslutningar mot skolgårdens befintliga lekytor och gångvägar. Ytskiktet har bestått i plattbelagda gångar mot entréer och lekytor, L-stöd och trappor för att ta upp höjdskillnader, nya planteringsytor inklusive plantering samt uppförande av nya lekredskap.

KONTAKTA OSS FÖR EN OFFERT
Uppdragsgivare

Heving & Hägglund AB

Tidsperiod

2021-2022

Entreprenadform

Totalentreprenad

Projektkostnad

10200000

Ladda ned

Referensblad

Vi är stolta över att ha genomfört en rad framstående projekt som visar vår kompetens och erfarenhet. Våra projekt sträcker sig över olika områden och omfattar allt från schaktarbeten och finplanering till byggnation av vägar och parklandskap. Här är några exempel på våra tidigare projekt:

Se alla referensprojekt