Barkarby Station

Projektet Barkarby Station

Anslutning till Barkarbycentrum från nybyggd station med parkeringsplatser, cykel och gångstråk samt anslutning av ny gångtunnel under spåren.

Projektet startas med att riva befintlig gångtunnel från befintlig byggnad som skall bevaras till nyanlagd spårbank. Fyllning av befintlig gångtunnel, del som är kvarvarande under nya spår, med kross.

Uppförande av ny parkeringsyta med nya brunnar, oljeavskiljare samt anslutning och omförläggning av delar i befintligt dagvattensystem. Parkeringsplats uppförs med yta av asfalt, betongkantstenar omgärdar plantering och gräsytor. Gångstråk från parkering leds till nya anpassade övergångställen och intilliggande gc-väg.

Nytt gång- och cykelstråk längs nybyggd järnväg ansluts i båda ändar till befintliga stråk.

Nytt varuintag till befintlig butik anläggs genom befintlig gräsyta.

Ny gångtunnel under järnväg förlängs med trapp i granit.

KONTAKTA OSS FÖR EN OFFERT
Uppdragsgivare

Heving & Hägglund

Tidsperiod

2017-2018

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Projektkostnad

10400000

Ladda ned

Referensblad

Vi är stolta över att ha genomfört en rad framstående projekt som visar vår kompetens och erfarenhet. Våra projekt sträcker sig över olika områden och omfattar allt från schaktarbeten och finplanering till byggnation av vägar och parklandskap. Här är några exempel på våra tidigare projekt:

Se alla referensprojekt