Blågröna Stråket

Projektet Blågröna Stråket

Blågröna Stråket är en nybyggnation av grönstråk för att förbinda två naturreservat i Väsjöområdet, Sollentuna.

Stråket innehåller naturmark och dammar för att främja den biologiska mångfalden utöver att skapa vackra vyer för besökarna när de promenerar genom parken på gångvägar och över broar.

I den södra delen av parken finner ni ett trivsamt uterum att samlas i med utsikt över Väsjön.

Projektet har bland annat innefattat sanering av mark, omledning av det befintliga vattendraget Snuggabäcken, urgrävning och uppbyggnad av dammar och dämmen, anläggning av gångvägar, byggnation av träbroar, stensättning, plantering, rörförläggning och gjutning av trapp upp till Frestavägen.

KONTAKTA OSS FÖR EN OFFERT
Uppdragsgivare

Sollentuna Kommun

Tidsperiod

2018-2020

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Projektkostnad

31000000

Ladda ned

Referensblad

Vi är stolta över att ha genomfört en rad framstående projekt som visar vår kompetens och erfarenhet. Våra projekt sträcker sig över olika områden och omfattar allt från schaktarbeten och finplanering till byggnation av vägar och parklandskap. Här är några exempel på våra tidigare projekt:

Se alla referensprojekt