LSS Eternellen, Sollentuna

Projektet LSS Eternellen, Sollentuna

Nybyggnation av av LSS-boende med fem lägenheter, uppföres enligt miljöbyggnad brons.

Arbetet startas med sanering av tomten samt återfyllning med rena massor, schakt och förläggning VA och kanalisation från tomtgräns, grundläggningsarbeten och en träskärm som avgränsning mot granne.

Efter färdig byggt hus anläggs tomten med asfalterad parkering kantad av mur och trappa i granit, plattbelagd gång in mot hus, uteplats av trätrall, planteringar bestående av träd och buskar samt gräsmatta av färdig torv. I tomtgräns ut mot gata uppföres stängsel med grindar.

KONTAKTA OSS FÖR EN OFFERT
Uppdragsgivare

Consto Öst AB

Tidsperiod

2018-2019

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Projektkostnad

3300000

Ladda ned

Referensblad

Vi är stolta över att ha genomfört en rad framstående projekt som visar vår kompetens och erfarenhet. Våra projekt sträcker sig över olika områden och omfattar allt från schaktarbeten och finplanering till byggnation av vägar och parklandskap. Här är några exempel på våra tidigare projekt:

Se alla referensprojekt