S:t Eriks Kyrka

Projektet S:t Eriks Kyrka

St Eriks kyrka ligger högst upp på Stockholmsåsen, nära Sollentuna centrum, med utsikt över Edsviken. Omgivningen består av villakvarter. Kyrkan invigdes 1930 och har aldrig tidigare haft begravningsplats.

Vi har åt Svenska kyrkan utfört markarbeten som ger S:t Eriks kyrka möjlighet till begravningsverksamhet, delvis för att möta det växande behovet av gravplatser och för att öka antalet besökare till kyrkan.

Vi har planerat om större delen av kyrkogården för att tillgänglighetsanpassa den, genom att justera större delen av markhöjderna. Gångytorna är förlagda med granithällar

Utanför den befintliga entrén till kyrkan har vi renoverat smågatstensytan, demonterat stenen och återsatt den i exakt lika mönster

Askgravlunden är kantad av granit sten, samt ett granit podie för namnbrickor, en lugnande vattenporlande granitränna med ett kort vattenfall

Vi har uppfört en halvcirkelformad kallstensmur med sitt-möjlighet för inre meditation, vi har även uppfört en hammock som vid nyttjandet ger en otroligt avkopplande vy över Edsviken Planteringsytor med buskar och perenner har uppförts med bevattningssystem.

KONTAKTA OSS FÖR EN OFFERT
Uppdragsgivare

Svenska kyrkan, Sollentuna Församling

Tidsperiod

2017-2017

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Projektkostnad

8500000

Ladda ned

Referensblad

Vi är stolta över att ha genomfört en rad framstående projekt som visar vår kompetens och erfarenhet. Våra projekt sträcker sig över olika områden och omfattar allt från schaktarbeten och finplanering till byggnation av vägar och parklandskap. Här är några exempel på våra tidigare projekt:

Se alla referensprojekt