Ulvsunda slott

Projektet Ulvsunda slott

Ny körbro över Johannesfredsån i anslutning till Ulvsunda slott, för lastbilstransporter till slottets varumottagning, samt  en provisorisk väg från korsningen Margaretelundsvägen/Ulvsundavägen, längs Ulvsundavägen för byggtrafik genom slottsparken.

I entreprenaden ingick betongarbeten för fundament och stödmurar, samt anlägga nya angöringsvägar till bron, och en vändplan för lastbilar på slottets sida av ån.

För att kunna utföra brofundament krävdes demontering av befintlig kallmur, samt återmontering av mur med anslutning mot nytt betongfundament. Pålning och spontning utfördes för brokonstruktion

KONTAKTA OSS FÖR EN OFFERT
Uppdragsgivare

Ulvsunda slott AB/Manor house AB

Tidsperiod

2019-2019

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Projektkostnad

3900000

Ladda ned

Referensblad

Vi är stolta över att ha genomfört en rad framstående projekt som visar vår kompetens och erfarenhet. Våra projekt sträcker sig över olika områden och omfattar allt från schaktarbeten och finplanering till byggnation av vägar och parklandskap. Här är några exempel på våra tidigare projekt:

Se alla referensprojekt