SQO (Stockholm Quality Outlet)

Formsättning, armering och gjutning betongplatta på 1450m2 för handel, grundläggning inklusive markförstärkning med borrade pålar, nya avloppsledningar i grund och utanför hus, finplanering av 2 000m2 gångyta och 2 000m2 parkeringar och transportvägar.

 

Stockholm Quality Outlet

Stockholm Quality Outlet

Stockholm Quality Outlet

Upplands Markentreprenader
Telefon: 070-793 76 50
E-post: info@umeab.se

Stockholm
Västberga allé 60
126 75 Stockholm

Uppsala
Axel Johanssons gata 4
754 50 Uppsala