Grundläggning för fastigheter

Grundläggningsarbeten i Stockholm och Uppsala med omnejd

Grundläggning är själva basen och en väldigt viktig del oavsett byggprocess. Det gäller att du får en korrekt konstruerad grund för just ditt hus eller din byggnad. Alla som arbetar på Upplands Markentreprenader har lång yrkeserfarenhet och hög kompetens, vi är experter på grundläggning och ser till att allt utförs med precision, kvalitet och hög säkerhet.  

En markentreprenör som är med dig genom hela byggprocessen.

I de flesta projekt finns vi med från projektering tills inflyttning sker i byggnaden. Detta innebär att vi är med och lägger grunden för nya bostäder, kommersiella och offentliga verksamheter, från att fälla träd på den befintliga tomten till att gjuta plattan för t. ex. ett radhusområde, modulhus, flerfamiljshus, förskola eller äldreboende. Vi utför arbetet med nödvändiga ledningar till husen och avslutar med finplanering, gräsytor, trädplanteringar, gångvägar, infarter, gårdsmiljöer och lekplatser. Vi tar ett helhetsansvar för markentreprenaden.

Kvalitet i alla led i grundläggningsarbetet

Som världen ser ut idag är det viktigare än någonsin att bygga för framtiden. Det innebär att lämna ett så litet avtryck som möjligt på vår miljö och samtidigt bygga hållbart vad gäller både materialval oxh tid. Vi granskar alla delar i vår byggprocess och letar ständigt efter möjligheter att förbättra. Vi väljer med omsorg ut de bäst kvalificerade underentreprenörerna och leverantörerna som hjälper oss att se till att varje del av entreprenaden utförs med bästa möjliga resultat

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 070-793 76 50
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 94 Uppsala
Sverige

Tel: 070-793 76 50
Epost: info@umeab.se