Parkanläggning / Lekplatser / Skolgårdar

Din markentreprenör i Stockholm och Uppsala med omnejd

På Upplands Markentreprenader brinner vi för varje projekt vi tar oss an. Vi strävar alltid efter att leverera en byggproduktion och färdig produkt av högsta kvalitet med minimal påverkan på vår planet. När uppdrag som innefattar att vi får utveckla och producera en plats för barn och ungdomar som gör att de får en bättre miljö att lära och utvecklas i skapar det naturligtvis en extra glädje i projektet.

Vi utför finplanering av alla slag, både nyanläggning och renovering av parker med planteringar, plattbelagda gångstråk eller grusgångar omgärdade av murar eller kantsten, dammar med anslutande bäck/dike för dagvattenhantering och lekplatser / skolgårdar med lekredskap och fallskydd.

En säker, trygg och välplanerad markentreprenad

Med en gedigen och övergripande planeringsplan kan man faktiskt spara både tid och pengar då det säkerställer att allt blir rätt från början. Det innebär även en trygg och säker byggplats för våra anställda, tryggt och säkerhet för de barn och ungdomar som vistas i pågående verksamheter runt vår byggplats.  

Kontakta oss för en välplanerad och smidig markentreprenad

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 93 Uppsala
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se