Schaktarbeten

Schaktarbeten i Stockholm och Uppsala

När det är dags att schakta innebär det att vi kommer till byggplatsen som orörd. Vi är det första skedet i själva byggprocessen, att skapa en fast och plan yta där den fortsatta byggprocessen kan ta vid. Eventuella träd och stubbar tas bort, berg sprängs bort, massor byts ut och utsättning för fastigheten eller anläggningen ordnas. Vi schaktar för grund och VA-arbete. Grunden monteras, armeras och gjuts.

En bra start på ditt byggprojekt

För schakt krävs det att man anlitar ett kunnig och erfaren markentreprenör för att få en bra start på projektet. En markentreprenör som vet vad som ska göras och hur det görs på rätt sätt. När ni anlitar oss på Upplands Markentreprenader kan ni känna er trygga med att få kunnig hjälp till projektets helhet samt ett resultat som ni säkert vet håller högsta kvalitet. Vi följer uppdragsspecifika krav och vet hur vi ska uppfylla dem alla på ett säkert, hållbart och ekonomiskt sätt.

Kontakta oss för en trygg och smidig markentreprenad.

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 93 Uppsala
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se