V/A arbeten

V/A arbeten inom Stockholm och Uppsala med omnejd

Ett väl fungerande avlopp och rent dricksvatten har blivit en grundförutsättning för vårt dagliga liv. Upplands Markentreprenader är en kompetent och pålitlig partner med många års erfarenhet inom Mark & VA-projekt. Vi är engagerade och tar ett helhetsansvar, allt för att du ska känna dig trygg och kunna fokusera fullt ut på projektets kärnverksamhet. Du som kund sätts alltid i fokus med stöd, kreativitet och problemlösning såväl innan, under som efter projektet.

Vi kan erbjuda projektering, inmätning, administration av TA plan och grävanmälan, inventering av befintliga system, driftövervakning, underhåll, samt ny- och ersättnings-installationer. Vi utför även anläggningsarbete, vägunderhåll och dikning. Vi utför alltid arbeten av högsta kvalitet och enligt branschens regler och stadgar.

Hör av dig till och för en smidig och trygg vatten och avloppsentreprenad.

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 93 Uppsala
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se