Träarbeten

Vi arbetar även med trämaterial. Vi har två snickare anställda som bygger det mesta, utomhus är vi vana att arbeta med Organowood, Lärk, Ek samt tryckimpregnerat virke.

Träarbeten

Träarbeten

Träarbeten

Träarbeten

Upplands Markentreprenader
Telefon: 070-793 76 50
E-post: info@umeab.se

Stockholm
Västberga allé 60
126 75 Stockholm

Uppsala
Axel Johanssons gata 4
754 50 Uppsala