Historik

Upplands Markentreprenader AB grundades 2014 av erfarna individer redan engagerade i bygg- och anläggningsbolag. Det bildades då främst för att uppfylla interna projektbehov i ramavtal och entreprenader av markarbeten, grundläggning, betongarbete och finplanering. De tidiga kunderna var huvudsakligen offentliga organisationer inom utbildning, vård, förvaltning, handel och rekreation.

Under åren har företaget successivt breddat sin kundbas och etablerat samarbeten med fler bygg- och fastighetsföretag, kommuner och samhällsbyggnadsaktörer. 2018 var ett betydelsefullt år för företaget då de säkrade sitt första LOU-avtal och började ta sig an större och mer långsiktiga projekt. Omsättningen har kontinuerligt ökat, 2021 passerade omsättningen 100 miljoner SEK, samma år erhölls kreditbetyget AAA.

I början av 2022 blev företaget en del av Infrea Koncernen, noterat på börsen. Detta ägarskap förväntas möjliggöra fortsatt tillväxt och en ökad kapacitet att vara med på större projekt.

Företaget har en inriktning att delta i utvecklingen av samhällsmiljöer i harmoni med människor och naturen. Viktiga ledord för verksamheten inkluderar förtroende, arbetsmiljö, service, yrkesstolthet och passion.

Målet är att vara en pålitlig partner och bygga långsiktiga relationer med sina kunder. Företaget har en stark grund i Byggföretagens KMA-certifiering, vilket underlättar att styra verksamheten och säkerställer att företaget uppfyller högt ställda krav och förväntningar, vilket möjliggör även deltagande i större projekt med offentliga och kvalitetsmedvetna beställare. Upplands markentreprenader har idag sitt huvudkontor i Uppsala, med lokalkontor i Stockholm och på de projekt vi driver i området från Uppsala i norr och Storstockholm, till Mälardalen i väster. Vi äger eller förvaltar inga egna fastigheter eller lokaler.

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 93 Uppsala
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se