Finplanering

Finplanering i Stockholm och Uppsala med omnejd

Oavsett om det är en nybyggd fastighet som står färdig eller om du har renoverat din fastighet så återstår ofta det arbete som kallas finplanering. Arbetet innefattar bland annat anläggning av rabatter och gräsmattor samt att göra ordning ytan för en kommande asfaltering eller sten/plattsättning.

Att vi får vara med och anlägga miljöer där människor bor och trivs är ett uppdrag vi tar på stort allvar och utför med stolthet. Upplands Markentreprenader levererar helhetslösningar inom mark och trädgårdsanläggning i Stockholm och Uppsala med omnejd. Vi utför allt från innergårdsrenoveringar, anläggning av trädgårdar, parkeringar, lekplatser, stensättningar, murar, trappor, snickerier, smidesarbeten och markarbeten där vi utför allt från större totalentreprenader till mindre projekt.

Kreativa lösningar inom finplanering

Vi gillar utmaningar! Med stor kompetens och lång erfarenhet inom bolaget kan vi erbjuda en helhetslösning inom markanläggning och finplanering. Allt från idé och planering till färdigställt projekt. Kontakta oss så skapar vi tillsammans en utemiljö att trivas i

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 93 Uppsala
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se