Byggnation av vägar

Byggnation av vägar i stockholm och uppsala med omnejd

Upplands Markentreprenader utför infrastrukturprojekt i Stockholm och Uppsala med omnejd. Att få vara en del i utvecklingen av vårt samhälle och på ett planerat och väl samordnat sätt göra det enklare för människor att ta sig till varandra är något vi utför med stor stolthet. Människan behöver säkra och funktionella vägar för att tryggt kunna ta sig fram. Vi har hög kompetens och lång erfarenhet inom entreprenad av bilvägar, rastplatser och hängbroar. Vi är även specialister på mindre vägar, cykelbroar och gångvägar.

En vägentreprenör som gillar utmaningar

När projekt utmanar oss och presenterar möjligheter till inovativa och konstruktiva lösningar, då kommer vår kompetens till sin rätt. Här tar vi fram lösningar som är både kostnadseffektiva och anpassade efter projektets förutsättningar.

Samarbete är nyckeln till en bra entreprenad

Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan hantera projekt från idé till slutleverans och garanti. Vi ser alltid till att ta reda på vad du som kund och samarbetspartners har för vision och krav på både oss och projektet. Bra dialog och samarbete är nyckeln till en kvalitativ och smidig byggproduktion.

Välkommen att kontakta oss för ett tryggt och givande samarbete.

Stockholm

Adress : Upplands Markentreprenader
Västberga allé 60
126 75 Stockholm
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se

Uppsala

Adress: Upplands Markentreprenader
Ärnavägen 85
755 93 Uppsala
Sverige

Tel: 018-10 44 09
Epost: info@umeab.se